ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECOTHERM ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝ. ΤΟΣΙΟΥΔΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ηπείρου 111, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα

Τηλ.: 2410 285017 
Κιν.: 6972 990945
Fax: 2413 012923

E-mail: tosioudis@gmail.com